Vzdělávání

České sportovní lezení z.s. je držitelem akreditace MŠMT pro vzdělávání trenérů sportovního lezení. Máme vypracovaný ucelený systém udělování trenérských licencí. V rámci jednotlivých školení respektujeme odlišný přístup a specifika tréninku dětí a dospělých.
V tuto chvíli dolaďujeme termínovku školení a brzy zveřejníme podrobnosti.

A protože se držíme hesla, že dobrý trenér se musí sebevzdělávat neustále, připravujeme ve spolupráci s odborníky také celou řadu seminářů a workshopů. Aktuální informace se budou průběžně objevovat zde na stránkách.

Partneři projektů

Copyright © 2021 České Sportovní Lezení. by Media Heroes s.r.o.