Lezení do škol

Lezení je super sport vhodný téměř pro každého. Je to zábava a skvělá forma pohybové aktivity, a to jak na vrcholové, tak na rekreační úrovni.
Lezecký pohyb, při kterém člověk zapojuje všechny čtyři končetiny, je tělu přirozený. Zlepšuje celkovou obratnost, pohybovou koordinaci,  pomáhá při problémech s vadným držením těla. A v neposlední řadě je to jednoduše zábava s kamarády, kde se všichni navzájem podporují, hecují se a pomáhají si.
Myšlenka projektu
V rámci projektu Lezení do škol se snažíme dostat sportovní lezení do povědomí dětí a umožnit jim poznat ho na vlastní kůži. Chceme děti rozhýbat a ukázat jim novou zábavnou alternativu trávení volného času.

Obsah projektu
Projekt Lezení do škol představuje dětem sportovní lezení v prostředí jim blízkém, a to přímo v jejich školách. V rámci projektu umisťujeme do základních škol samonosné mobilní stěny. Škola má stěnu k dispozci po určitý čas, většinou se jedná o dva týdny. Samozřejmostí je zaškolení pedagogů z hlediska bezpečnosti a metodiky vedení hodin tělesné výchovy na stěně.

školení pedagogů

Během dané doby poté může škola stěnu libovolně využívat, a to jak v hodinách tělocviku, tak i v odpoledních hodinách. V případě zájmu může škola mobilní stěnu využít také k vytipování žáků pro účast v závodě Školní Boulder pohár. K dispozici máme dva typy mobilních stěn:

Varianta 1:

stěna může stát uvnitř...

i venku...

Varianta 2:
Kromě zapůjčení mobilní stěny realizujeme na školách také stavbu stěn fixních, a to od návrhu až po stavbu a osazení stěny chyty.

Partneři projektů

Copyright © 2021 České Sportovní Lezení. by Media Heroes s.r.o.